Adwokat do pomocy

Dość ciekawy to zawód – adwokat do pomocy. Sędzia może mieć dwie identyczne sprawy, i w każdej z nich może wydać zupełnie odmienny wyrok. Wiele zależy od obrońcy sądowego, czyli adwokata. Adwokat, z reguły broni sprawy swojego klienta. Słowo to wywodzi się z łacińskiego: „advocatus od advocare” czyli wzywać do pomocy. Specyfika tego zawodu nie zmieniła się od starożytności, zmieniają się czasy, miejsca, sytuacje, a adwokat robi cały czas to samo. I to samo musi umieć .

Oprócz oczywiście doskonałej znajomości prawa, musi umieć przemawiać. Dlatego też dobry adwokat, oprócz przepisów w małym palcu, musi znać się na retoryce, a nawet na manipulacji. W zależności od specyfiki sądów w danych państwach, musi on zwracać uwagę na inne rzeczy. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, adwokaci odnoszą się często do emocji. W Polsce natomiast większą uwagę przykuwają do faktów. Oczywiście faktów naginanych w stronę swojego klienta.  Oczywiście adwokat nie zajmuje się tylko rozprawami sądowymi, zajmują się oni także ogólnie rozumianą pomocą prawną. Sporządzają oni opinie prawne, opracowują projekty aktów prawnych, występują również przed urzędami, a więc nie tylko w sądach, ale w wielu innych instytucjach.

Aby pracować jako adwokat, należy przejść dość długą drogę edukacyjną, i unie wystarczają tutaj same studia prawnicze, choć oczywiście są one do tego niezbędne, co wcale nikogo nie dziwi. Po ukończonych studiach wyższych, przyszły adwokat musi odbyć aplikację adwokacką, która przygotowuje go do należytego i odpowiedzialnego wykonywania, tego jakże ważnego zawodu. Ta aplikacja adwokacka, to praktyka w adwokaturze. Bo tak jak we wszystkich zawodach to praktyka czyni mistrza, i zderzenie się z rzeczywistością zawodu jest dużo lepsze niż teoretyczne wykłady. Istnieją zawody, w których praktykę można zdobywać już pracując jako zwykły pracownik, to jednak zawód adwokata, jest tak specyficznym i ważnym zawodem, że bez odpowiedniego przygotowania praktycznego się nie obejdzie. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, bo nikt z nas, nie chciałby trafić do więzienia czy popaść w konflikt z prawem, poprzez nieudolność swojego adwokata, który nie potrafił obronić swojego klienta, czy źle mu doradził, wprawiając go tym samym w kłopoty. Po odbyciu praktyki adwokackiej, należy jeszcze zdać egzamin adwokacki. Droga ta jest więc dość długa i na pewno niełatwa, szczególnie patrząc na trudność samych studiów prawniczych, które wymagają od studenta systematyczności i wielu godzin nauki, co jednak patrząc na zarobki prawników, w tym adwokatów, jest na pewno opłacalne.  Zarówno z konieczności odbywania aplikacji adwokackiej i zdawania egzaminu, zwolnione są osoby które zdobyły habilitację lub tytuł profesora nauk prawnych.

Samo jednak wykształcenie może być niewystarczające, ponieważ adwokat musi mieć sporą odporność psychiczną. Pracuje on przecież  dla ludzi którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Komuś grozi więzienie, ktoś się rozwodzi, ktoś może stracić prawo do opieki nad dziećmi. Przykładów takich jest wiele. Dlatego też dobry adwokat musi wykazać się odpornością psychiczną i pewnym wyrachowaniem. Zdarzają się sytuację gdy wie on, iż jego klient jest winny, jednak musi zabiegać o jego uniewinnienie. Myślę, że może wiązać się to u niego z pewnymi dylematami moralnymi. Przykładowo, gdy oskarżony powie swojemu adwokatowi, że kogoś zabił, a on przekona sędziego do jego niewinności, i zrobi to ze świadomością, że jego klient nie jest niewinny. Taka sytuacja może być kłopotliwa dla adwokata, szczególnie gdy trafia mu się to często.

Zobacz:

Pojawić może się dylemat moralny bo musi wybrać niesprawiedliwość dla dobra swojej strony. Oczywiście to sędzia wydaje wyrok, i to głównie na nim ciąży odpowiedzialność za decyzję którą podjął podczas rozprawy, jednak nie da się ukryć, że głos adwokata, do takiego wyniku mocno się przyczynia.

Dlatego też praca adwokata, choć na pewno ciekawa, wcale nie jest łatwa. Zaczynając od trudnego i długotrwałego przygotowania edukacyjnego, idąc dalej przez umiejętności retoryczne, perswazyjne a nawet manipulacyjne. Można by rzec, że adwokat musi sprzedać produkt którym są jego racje. Następnie odznaczać musi się odpornością psychiczną, która musi być spora, gdy człowiek każdego dnia spotyka się z poważnymi ludzkimi problemami. Na koniec zostają dość częste dylematy moralne, które mogą spędzać sen z powiek, w wiele nocy po kłopotliwych procesach. Pokazuje to więc, że nie każdy może uprawiać ten trudny zawód, wymagający rozległej wiedzy, odpowiedzialności i odporności. Wydaje się jednak, że ale też ogólnie prawnicy są dumni ze swojego zawodu, jeszcze zanim zostaną zawodowcami. Powstają już przecież żarty i memy o studentach prawa, którzy kierunek swoich studiów podkreślają przy każdej nadarzającej się okazji. Dodatkowym atutem są dość spore zarobki, i ogólne poważanie społeczne zawodu adwokata wśród ogółu społeczeństwa. To co również ważne, to że adwokaci, w większości sytuacji pomagają ludziom pokrzywdzonym, niesłusznie oskarżonym, czy będącym w innej trudnej sytuacji. Możliwość pomocy drugiemu człowiekowi, i poczucie odpowiedzialności za sprawiedliwość powinna być główną motywacją studentów prawa, marzącym o zostaniu adwokatem.