Ile się czeka na dom opieki

Ile się czeka na dom opieki: domy opieki dla seniorów przeżywają istne oblężenie. Mowa nie tylko o publicznych domach starców, ale również tych prywatnych. Osoby zainteresowane pobytem w nich muszą odczekać swoje w często bardzo długiej kolejce. Ile musimy czekać na dom opieki i czy możemy w jakiś sposób skrócić czas oczekiwania?

Publiczny dom opieki – czas oczekiwania

Domów opieki, których działalność jest w części finansowana ze środków publicznych, jest w Polsce stosunkowo niewiele. Oczywiście ich liczba może wydawać się duża, jednak nie jest ona do końca dostosowana do popytu na miejsce w domu opieki. Coraz częściej pobytem w nich zainteresowane są osoby starsze, a nie tylko ich dzieci, które nie potrafią podołać opiece nad nimi. Ile musimy czekać na publiczny dom opieki? Czas oczekiwania zależy w głównej mierze od regionu. Tam, gdzie zaludnienie jest większe, poczekamy dłużej. Przełożenie na czas oczekiwania ma również struktura wiekowa rejonu. Tam, gdzie większość stanowią osoby starsze, ponownie poczekamy dłużej. W praktyce czas oczekiwania wynosi minimum pół roku. Dotyczy to jednak rejonów słabo zaludnionych bądź takich, gdzie zdecydowaną większość stanowią osoby młode. Tymczasem tam, gdzie dominuje ludność w podeszłym wieku, na przyjęcie możemy czekać nawet i 2,3 lata. Niestety, żaden przedstawiciel domu opieki nie powie nam tego wprost. Czas oczekiwania może się skrócić, jeśli podopieczny zrezygnuje z pobytu w ośrodku lub zostaną mu przydzielone dodatkowe miejsca. Taka sytuacja zdarza się jednak niezwykle rzadko. Co więcej, w niektórych przypadkach mogą nas wyprzedzić osoby, które naprawdę pilnie potrzebują pomocy. Jeśli natomiast nasz stan zdrowia pozwala na czekanie na przyjęcie do domu opieki, to okres ten może wynosić nawet i 3 lata. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do domu opieki

Niektóre osoby mają pierwszeństwo w przyjęciu do domu opieki społecznej. Część przypadków reguluje ustawa, inne zaś praktyce urzędnicza. Domy pomocy społecznej dzielą się bowiem na kilka kategorii. Najpopularniejsze z nich to tak zwane domy spokojnej starości. Są do nich kierowane osoby w podeszłym wieku. Niemniej jednak istnieją także domy opieki dla osób chorych, niepełnosprawnych ruchowo czy umysłowo. Zgodnie z przepisami, pierwszeństwo w przyjęciu do domu opieki mają kombatanci wojenni oraz osoby represjonowane. Tyle w teorii, natomiast praktyka jest zgoła inna. Bardzo często wyprzedzają nas w kolejce osoby chore na Alzheimera, które teoretycznie powinny trafić do domu opieki dla osób chorych. Tymczasem ich wiek pozwala na umieszczenie ich w placówce dla osób starszych. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ośrodków dla osób schorowanych jest znacznie mniej, niż klasycznych domów spokojnej starości. Osoby chore często mają pierwszeństwo przy przyjęciu do domu opieki. Nie dzieje się to bez powodu. Chodzi o to, że taka osoba stanowi zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia. O ile osoba starsza często nie jest w stanie wykonać najprostszych czynności, o tyle osoba chora może wykonać je z narażeniem siebie lub innych. Stąd też pierwszeństwo przy przyjęciu osób chorych. Teoretycznie powinny one trafić do specjalistycznego ośrodka. Niemniej jednak większość pacjentów chce trafić do ośrodka w swoim rejonie zamieszkania. Stąd też decyzja o umieszczeniu ich w ośrodku dla osób starszych, a nie schorowanych.

Prywatne domy opieki

Ile się czeka na dom opiekiW przypadku prywatnych domów opieki z czasem oczekiwania na przyjęcie również nie jest dobrze. Takich ośrodków powstaje coraz więcej, jednak wciąż zbyt mało, aby pomieścić wszystkich chętnych. Czas oczekiwania na przyjęcie zależy przede wszystkim od standardów, jakie wybiera osoba starsza. Mowa tutaj głównie o pokoju. Wybór pokoju jednoosobowego jest droższy, lecz z drugiej strony najdłużej na niego oczekujemy. Jeśli zdecydujemy się na pokój wieloosobowy, to czas oczekiwania na niego może ulec skróceniu. Ile średnio będziemy musieli czekać? Generalnie podobnie, jak w przypadku publicznych domów opieki. Czas oczekiwania zależy od miejsca i struktury ludności na danych obszarze. Z pewnością jednak krócej będziemy czekać w domach opieki o wysokim standardzie. Powodem jest oczywiście cena – niewielu seniorów stać na pokrycie kosztów pobytu tam. Jeśli jednak finansowo pomoże nam rodzina, to czasami będziemy mogli wprowadzić się nawet na drugi dzień po podpisaniu umowy. Co roku otwiera się kilkanaście prywatnych domów opieki w Polsce, w przeciwieństwie do domów finansowych z budżetu państwa. Stąd też większa szansa na szybsze otrzymanie w nim miejsca. 

Wybór pomiędzy prywatnym domem opieki, a publicznym często jest trudny. Może on zależeć również od tego, jak długo będziemy musieli czekać na przydzielenie w nim miejsca. W prywatnych ośrodkach czekać będziemy krócej, lecz zaporowa może być cena za pobyt. Natomiast chcąc dostać się do publicznego domu opieki przygotujmy się na długi okres oczekiwania. Niestety, ma to związek ze starzejącym się społeczeństwem i wzrostem zapotrzebowania na tego typu miejsca. Tymczasem domy opieki wcale nie otwierają się masowo.