Jak zagospodarować plac zabaw?

Jak zagospodarować plac zabaw? Plac zabaw to coś więcej niż huśtawki, zjeżdżalnie i sposób na zapewnienie dzieciom rozrywki. Zabawa, która odbywa się na placu zabaw, stanowi jedną z ważniejszych części rozwoju dziecka. Place zabaw są niezbędnym elementem dla zdrowia i rozwoju umysłu i ciała. Place zabaw dają dzieciom możliwość ćwiczenia szeregu umiejętności społecznych, emocjonalnych, fizycznych i umysłowych. Zrozumienie korzyści płynących z dodania stymulującego i wymagającego wyposażenia placu zabaw na swoim placu, może zwiększyć wartość zabawy. Poprzez zabawę, wszystkie dzieci odkrywają swój świat i to, jak odnieść w nim sukces. Im więcej się bawią, tym bardziej rozwijają umiejętności niezbędne do angażowania się, zmieniania i wpływania na otaczający je świat. Dobrze zaprojektowany plac zabaw zachęca dzieci do zabawy i uczy kluczowych umiejętności rozwojowych. Czynności wykonywane na placu zabaw, takie jak huśtanie się, wspinanie i zjeżdżanie, mogą wydawać się “tylko zabawą” na zewnątrz, ale inicjują rozwój i prawidłowe funkcjonowanie ważnych układów organizmu.

Dobry plac zabaw to rozwój dziecka poprzez zabawę

Ruchy wykonywane przez dzieci na placu zabaw rozwijają zarówno ogólne, jak i drobne umiejętności motoryczne. Zabawa na placu zabaw wzmacnia również układ przedsionkowy – system sensoryczny, który kontroluje równowagę i koordynację – oraz rozwija świadomość ciała. Samodzielna eksploracja na sensorycznych panelach zabaw pomaga dzieciom w dalszym rozwoju zmysłów. Panele dotykowe zapewniają wiele sposobów rozwijania umiejętności poznawczych, dotykowych, sensoryczno-motorycznych, emocjonalno-społecznych i językowych, a także zachęcają dzieci do wspólnej zabawy i wykorzystywania wyobraźni. Różnorodność bodźców dotykowych pomaga dzieciom organizować informacje sensoryczne z otaczającego je świata. A ponieważ są zabawne, dotykowe elementy zabawy prowadzą do możliwości bardziej zespołowej zabawy. Ruch w przód i w tył podczas huśtania zapewnia systemowi nerwowemu dziecka bogactwo bodźców wzrokowych, przedsionkowych i proprioceptywnych, ponieważ dziecko uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni i ile wysiłku trzeba włożyć, aby zwiększyć lub zmniejszyć jego prędkość. Wielowymiarowe ruchy, takie jak wirowanie i obracanie się, dostarczają mózgowi dziecka cennych, złożonych informacji przedsionkowych. Łączą one dane z pozycji głowy i ciała w przestrzeni, pomagając dzieciom utrzymać prawidłową postawę ciała i równowagę podczas zabawy. Produkty na place zabaw zapewniają możliwości interakcji społecznych na wszystkich poziomach.

 

Elementy placu zabaw, które stymulują korzyści z zabawy

Plac zabaw zapewnia dzieciom środowisko niezbędne do angażowania się w elementy, które rozwijają kluczowe umiejętności poznawcze, społeczne i fizyczne. Sposób, w jaki dzieci się bawią, lub ich wzorce zabawy, podkreślają znaczenie posiadania różnorodnego wyposażenia placu zabaw, które zachęca do różnych zachowań związanych z zabawą. Prawie połowę czasu spędzanego przez dzieci na placu zabaw zajmują zabawy wymagające dużych umiejętności motorycznych, takie jak wspinanie się po drabinkach, linach, drabinkach, skalniakach i zjeżdżalniach. Są to elementy aktywnej zabawy, takiej jak w parkach trampolin https://przystansklep.pl, w przeciwieństwie do tych, które mają zachęcać do eksploracji sensorycznej lub pozwalają dzieciom siedzieć, podczas gdy ktoś inny obsługuje sprzęt. Kiedy dzieci angażują się w zajęcia, które budują i rozwijają umiejętności motoryczne, budują górne i dolne partie ciała oraz siłę rdzenia, może to również zwiększyć tętno i poprawić zdrowie układu sercowo-naczyniowego, zwinność, równowagę i koordynację ręka-oko. Dzieci są odważne i otwarte na wszelkie wyzwania. Dziecko nie przestaje próbować i nie poddaje się, gdy doświadcza trudnej aktywności na parku zabaw https://przystansklep.pl/parki-zabaw-dla-dzieci-zewnetrzne/, takiej jak przechodzenie przez małpie słupki. Kiedy cel zostanie osiągnięty lub umiejętność opanowana, dziecko czuje ogromne poczucie spełnienia i zwiększoną samoocenę z powodu ciężkiej pracy prowadzącej do osiągnięcia zamierzonego celu. Place zabaw dają również dzieciom w różnym wieku możliwość uczenia się od siebie nawzajem i pomagania sobie. Dzieci często kopiują lub uczą się od starszych dzieci lub też starsze dzieci mogą pomagać młodszym – podpierając je podczas wspinaczki, pomagając im wejść i zejść ze sprzętu, zachęcając je, by się nie bały, i oferując im pomoc w zejściu ze szczytu wysokiej konstrukcji. Te interakcje społeczne z udziałem różnych grup wiekowych są ważną częścią doświadczeń społecznych dzieci na placu zabaw.

Kreatywność nie zna granic

Kreatywność jest wspierana, gdy dzieci wykorzystują wyposażenie placu zabaw jako podstawę do pomysłowych zabaw. Wyobraźnia dziecka zamienia wieżę wspinaczkową w statek kosmiczny lub łódź. Ich zabawa zmienia się i dostosowuje do ich poziomu umiejętności, tworzą tory przeszkód lub wspinają się po zewnętrznej stronie konstrukcji zamiast po wewnętrznej, aby zwiększyć stopień trudności. Współpraca i współdziałanie mogą być wspierane przez specjalne elementy, które wymagają od dzieci współpracy. Zjeżdżalnie wymagają wykonywania ruchów i komunikacji. Huśtawki również zachęcają do współpracy, ponieważ dzieci mogą je obsługiwać jako zespół. Dźwięk i ruch może być nawet wykorzystany w wielozmysłowych grach na placu zabaw, aby zachęcić do współpracy w interaktywny sposób.