Restrukturyzacja i rozwiązanie umów

Restrukturyzacja i rozwiązanie umów – przedsiębiorcy mają wiele możliwości i rozwiązań, dzięki którym mogą poprawić sytuację finansową firmy. Na przykład jednym z nich jest restrukturyzacja firmy. W wielu przypadkach restrukturyzacja jest konieczna, ponieważ może uratować firmę przed bankructwem. Istnieje wiele pytań i wątpliwości dotyczących restrukturyzacji. Na przykład wielu jest zainteresowanych restrukturyzacją i rozwiązaniem umów. Jak wygląda restrukturyzacja i rozwiązanie umowy? Te i wiele innych niezwykle ważnych pytań postaramy się omówić w tym artykule. Zapraszamy do uważnej lektury!

Restrukturyzacja firmy – najważniejsze informacje

Firmy mają wiele różnych kosztów. Jednym z najbardziej znaczących obciążeń finansowych dla każdej firmy są koszty osobowe. Nic więc dziwnego, że tak wielu menedżerów jest zainteresowanych restrukturyzacją i rozwiązaniem kontraktów. W ramach restrukturyzacji część menedżerów zdecydowała się nie rozwiązywać umów z pracownikami, ale obniżyć koszty pracy. Jednak zmiana kosztów pracy nie musi oznaczać, że ktoś zostanie zwolniony.

W chwili obecnej potrzeba zmian organizacyjnych przedsiębiorstw jest również wynikiem zmniejszonego popytu na siłę roboczą. Jak wiecie, w związku z pandemią koronawirusa popyt na różne produkty i usługi znacznie spadł, co powoduje, że firmy muszą stale dostosowywać swoją politykę do nowej sytuacji. Gdy firma rozważa podjęcie decyzji o restrukturyzacji, w pierwszej kolejności należy pamiętać, że reorganizacja nie musi wiązać się z całkowitym wypowiedzeniem umów jej pracownikom. Przedsiębiorcy mają więcej możliwości, co jest bardzo korzystne.

Tarcza antykryzysowa jako wsparcie dla polskich przedsiębiorców

Obecnie polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szeregu niezwykle korzystnych rozwiązań, które odciążają firmy i chronią utworzone wcześniej miejsca pracy. Przede wszystkim uprawnieniem przedsiębiorcy jest wprowadzenie tzw. przestoju ekonomicznego, przez który rozumie się czas, w którym pracownicy nie wykonują swojej pracy. Pracownicy nadal byli gotowi do wykonywania swoich obowiązków, ale nie robili tego z powodów, które nie miały z nimi nic wspólnego.

W okresie wspomnianej stagnacji gospodarczej przedsiębiorcy mogą wypłacać swoim pracownikom niższe wynagrodzenia. Maksymalna obniżka wynagrodzenia wynosi 50%. Ponadto wynagrodzenie nie może być niższe od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy. Dodatkowo przedsiębiorcy wprowadzający przestój gospodarczy muszą liczyć się również z godzinami pracy. Drugim rozwiązaniem, skierowanym konkretnie do przedsiębiorcy, jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników z przyczyn od niego niezależnych. Czas pracy może być skrócony maksymalnie o 20%, jednak nie mniej niż o połowę, w stosunku do dotychczasowego wymiaru czasu pracy. Ponadto pracodawcy mogą również zdecydować się na proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia swoich pracowników za ich pracę. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie nie powinno być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Należy jednak wziąć pod uwagę skrócony czas pracy.

Jak wygląda restrukturyzacja i rozwiązanie umowy?

Podczas reorganizacji zwalnianie pracowników powinno być ostatnim wyborem właścicieli firm. Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni rozważyć zwolnienia, ale nie całkowite. Zmiana warunków zatrudnienia pracowników jest dobrym rozwiązaniem i staje się wyborem większości polskich przedsiębiorców w czasach kryzysu.

Restrukturyzacja i rozwiązanie umów
Restrukturyzacja i rozwiązanie umów

Właściciele firm często zatrudniają pracowników, którzy w pełni rozumieją trudną sytuację pracodawcy. W bardzo trudnych dla przedsiębiorców czasach pracownicy dobrowolnie zgadzają się na zawarcie specjalnego porozumienia zmieniającego dotychczasowe warunki zatrudnienia. To rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ dzięki niemu obie strony mają prawo do zmiany wszystkich dotychczasowych warunków umowy. Oczywiście muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy. Osiągnięte porozumienia pozwalają na znalezienie korzystnych rozwiązań, aby przedsiębiorcy nie byli zmuszeni do zamykania firm, a pracownicy nie tracili pracy.

Co mogą zrobić przedsiębiorcy, gdy pracownicy nie chcą współpracować i zawrzeć takiego porozumienia? Wtedy jest inne rozwiązanie. Restrukturyzacja i rozwiązanie umów? Pracodawca może zmienić umowę o pracę za pomocą wypowiedzenia. Jest to dokument, za pomocą którego można zmienić godziny pracy danej osoby, wynagrodzenie oraz zakres odpowiedzialności. Zawiadomienie o zmianie jest dokumentem w formie oświadczenia woli, które pracodawca przekazuje pracownikowi. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na zmianę warunków wypowiedzenia, umowa o pracę ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.