Kremacja zwierząt domowych. Rozwiązanie trudnego problemu.

Kremacja zwierząt domowych. Rozwiązanie trudnego problemu. W świetle obowiązujących przepisów sanitarnych i weterynaryjnych pochowanie zwierzęcia przy domu, na własnej działce, nie jest możliwe. Cmentarze dla zwierząt są natomiast stosunkowo kosztowne, nie wszyscy też uznają je za estetyczne. Rozwiązaniem trudnego problemu pochówku zwierząt domowych, z którymi byliśmy związani emocjonalnie jest krematorium dla zwierząt. Urny z prochami zwierzęcia możemy legalnie przechowywać w mieszkaniu lub pochować w ogrodzie. W przypadku kremacji zbiorowej pochówek na grzebowisku (cmentarzu dla zwierząt) będzie jednak koniecznością.

Przepisy sanitarne dotyczące pochówku zwierząt

Ciało zwierzęcia stwarza poważne zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne. Przyczynia się do zatrucia wód gruntowych. Z tego powodu w Polsce i większości innych krajów nie jest więc możliwy nie tylko pochówek zwierząt, ale także pochówek ludzi na posesji prywatnej. Na właścicieli zwierząt ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku (Dz. U. 234 Nr 234 poz. 1570) nakłada obowiązek usunięcia zwłok zwierzęcych z posesji. Obowiązek ten nie zależy ani od gatunku zwierzęcia, ani od jego wielkości. W praktyce oznacza to, że zwłoki zwierząt przekazuje się przedsiębiorstwem specjalizującym się w utylizacji zwłok zwierzęcych. Zazwyczaj obowiązek ten realizuje się za pośrednictwem weterynarzy, którzy stale współpracują z właściwymi przedsiębiorstwami, podpisując z nimi umowy obejmujące stałą współpracę. Możliwa jest także utylizacja ciała zwierzęcia za pośrednictwem organów gminy. W przypadku, gdy zwierzę poniosło śmierć poza posesją (np. w wypadku drogowym) utylizację ciała przeprowadzić można informując o tym służby porządkowe.

Oczywiście utylizacja ciała zwierzęcia to usługa płatna, której koszt zależy od wagi zwierzęcia – często jej cena jest niewiele niższa, niż koszt spopielenia ciała w krematorium dla zwierząt https://animaleden.pl/kremacja-zwierzat-warszawa/. W przypadku spopielenia ciała w krematorium dla zwierząt pochowanie urny na ogródku jest legalne, nie stwarza też żadnego zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego. Nie istnieje przepis zabraniający przechowywania urny z prochami w domu – rozsypywanie prochów jest jednak w Polsce nielegalne.

Co zrobić z ciałem psa i kota?

Domowe psy i koty traktujemy często niemal jak członków rodziny, jesteśmy z nimi związani uczuciowo. Wymagana przez prawo utylizacja ich ciał wydaje się więc nam bezdusznym rozwiązaniem. Prawo dopuszcza jednak pochowanie zwierzęcia na specjalnych cmentarzach. Kremacja zwierząt nie jest w takim przypadku konieczna, zazwyczaj jednak cena umieszczenia urny z prochami na cmentarzu jest niższa, niż cena pochówku ziemnego. Pamiętać musimy, że na decyzję o tym, co zrobić z ciałem zwierzęcia mamy często niewiele czasu. Zgon zwierzęcia to często wydarzenie nagłe, a gabinety weterynaryjne przechowują ciała zwierząt w specjalnych zamrażarkach często przez okres krótszy, niż jedna doba. Niektórzy właściciele zwierząt (zwłaszcza w sytuacjach, kiedy śmierć zwierzęcia nastąpiła bez opieki weterynaryjnej) decydują się na nielegalny pochówek psów i kotów w ogrodzie lub w lesie. Za postępowanie takie grożą wysokie grzywny, a także konieczność pokrycia kosztów ekshumacji zwierzęcia. Możemy liczyć się z niezadowoleniem naszych sąsiadów i możliwością poinformowania o sprawie policji – będzie ono słuszne, zatrucie wód gruntowych jadem trupim jest realnym zagrożeniem zdrowotnym (zwłaszcza tam, gdzie występują studnie i szamba).

Krematorium dla zwierząt: indywidualna i zbiorowa kremacja ciała zwierzęcia

Bardziej humanitarnym rozwiązaniem niż utylizacja ciała zwierzęcia jest kremacja. Trzeba przy tym wiedzieć, że w przypadku utylizacji ciała zwierząt także są spalane – pali się je jednak razem ze odpadami weterynaryjnymi w zwyczajnych spalarniach. Usługi, które świadczy typowe krematorium dla zwierząt to natomiast przeważnie kremacja indywidualna lub kremacja zbiorowa.

Kremacja zbiorowa w https://animaleden.pl/kremacja-zwierzat-szczecin/ jest tańsza – polega na spopieleniu ciała zwierzęcia razem z ciałami innych zwierząt i pochówku we wspólnym grobie. W przypadku kremacji zbiorowej nie ma więc możliwości późniejszego odzyskania prochów zwierzęcia, a pochówek na cmentarzu dla zwierząt jest konieczny. W krematorium dla zwierząt możliwa jest jednak także kremacja indywidualna. Jest ona droższa, daje jednak możliwość pochówku indywidualnego w osobnej mogile na cmentarzu dla zwierząt lub przekazania urny właścicielowi zwierzęcia. W obu przypadkach koszt usługi zależy od wagi zwierzęcia, nie jest przy tym wysoki – nawet kremacja indywidualna dużego psa nie kosztuje więcej, niż 1000 złotych. Wiele krematoriów oferuje przy tym możliwość darmowej kremacji zwłok psów-przewodników. W krematorium dla zwierząt istnieje często również możliwość stworzenia z prochów lub z sierści zwierzęcia sztucznego diamentu.

Każde krematorium dla zwierząt świadczy także usługi transportowe. Nie jest przy tym konieczne umieszczenie ciała w zamrażarce weterynaryjnej: bezpośredni odbiór ciała zwierzęcia u właściciela realizowany jest przeważnie w ciągu doby (w miesiącach letnich) lub dwóch dni (w miesiącach zimowych).