Pracownicy ze Wschodu jako korzyść dla Polski

Pracownicy ze Wschodu jako korzyść dla Polski – ostatnie lata na świecie nieustannie wywołują burze na temat imigracji, a także uchodźstwa, przez co oba te tematy mieszają się w mentalności wielu ludzi i zależnie od prywatnego nastawienia emocjonalnego stapiają w jedno. Jeśli chcemy być świadomymi ludźmi, musimy spojrzeć na faktyczny stan rzeczy, czyli realne korzyści, jakie przynosi Polsce trend imigracyjny pracowników ze Wschodu.

Kiedy mówimy o imigracji, mamy na myśli konkretnie legalną oraz oficjalną bezterminową zmianę kraju pobytu. Zatem spoglądając na dane dotyczące pracowników z Ukrainy powinniśmy zestawić liczbę uchodźców z imigrantami. Na rok 2017 mieliśmy zaledwie stu osiemdziesięciu trzech uchodźców z Ukrainy, a imigrantów aż dziewięćset tysięcy. Możemy więc jasno zauważyć, że są to liczby różniące się w gargantuicznym stopniu. Zatem co w Polsce robią ci wszyscy pracownicy ze Wschodu?

Pracownicy ze Wschodu jako korzyść dla Polski

Znaczna większość osób, które imigrowały do Polski, zostaje w niej oficjalnie i traktuje jako docelowe miejsce swojej podróży. Podejmują się oni opodatkowanej pracy zarobkowej, przez co już na tak bazowym poziomie możemy dostrzec jakie korzyści płyną z tego zjawiska dla naszego kraju. Podatki płacone przez pracowników ze Wschodu zasilają budżet państwa polskiego, dzięki czemu opłacana jest amortyzacja dotychczasowych struktur państwa. Wśród nich znajdują się: publiczna służba zdrowia, publiczna edukacja, a także wojsko, policja, straż pożarna, drogi, stadiony, programy pomocy społecznej i całe mnóstwo innych sektorów życia.

Jednak jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej zalet imigracji pracowników ze Wschodu. Wszyscy Ci ludzie wytwarzają różnego rodzaju dobra w postaci towarów i usług, które następnie są oferowane na terenie całego kraju, przyczyniając się do ogólnego wzrostu dobrobytu. Mają oni w różnym stopniu udział w zasadzie każdej dziedzinie naszego życia. Jeśli kupujemy telewizor, chleb, usługę fryzjerską, lub otrzymujemy mailową pomoc techniczną odnośnie do naszego komputera, to wszędzie na tych stanowiskach mogą mieć swoje miejsce pracownicy ze Wschodu, dzięki czemu jakość oferowanych usług rośnie, a cena spada.

Zalety jednak nie kończą się w granicach naszego kraju, gdyż owe produkty i usługi są oferowane pod polskimi markami na zagranicznych rynkach. Przyczynia się to ponownie do pomnażania kapitału Polaków, jak i podnoszenia ogólnej oceny państwa polskiego. Polska dzieci pracownikom ze Wschodu jawi się jako przystań swobody etnicznej i wyznaniowej, w którym ludzie mogą wytwarzać bogactwo, zakładać własne przedsiębiorstwa i zmieniać swoje życie, niezależnie od pochodzenia.

Co zaś się tyczy poziomu asymilacji, to również jesteśmy w bardzo przystępnej pozycji. Aktualnie w Polsce wśród pracowników ze Wschodu wyróżnia się kilka większych grup. Pierwszą, bo najstarszą ze względu na trend, jest fala imigracyjna z Wietnamu. W Polsce żyją i pracują na co dzień Wietnamczycy pierwszego i drugiego pokolenia, którzy przyjechali do Polski w zeszłym tysiącleciu. Dzięki temu możemy dostrzec cieszącą patriotów sytuację, w której wykształceni i praworządni obywatele, których rodzice przybyli z Wietnamu, mówią idealnie po polsku, absolutnie bez akcentu czy też naleciałości. Taka sytuacja sprawia, że w pracy i kontaktach są to ludzie bezproblemowi, mogący funkcjonować na równi z wszystkimi innymi mieszkańcami Polski.

Pracownicy ze Wschodu w znaczącym stopniu przyczyniają się do zwiększenia poziomu życia tych osób, które pracują w sektorze turystycznym. Od paru ostatnich lat mamy trwały, bardzo wysoki wzrost w liczbie turystów, corocznie odwiedzających Polskę. Ubogacenie kulturowe w postaci sztuki czy kuchni, sprawia, że Polska ma zdecydowanie więcej do zaoferowania, dzięki czemu staje się znacznie atrakcyjniejsza dla potencjalnych wizytatorów.

Musimy też zdać sobie sprawę, że w Polsce stale brakuje pracowników. Doświadczymy aktualnie jednego z największych braków specjalistów oraz pracowników liniowych, we współczesnej historii naszego kraju. Bez imigracji pracowników ze Wschodu, nie bylibyśmy w stanie załatać tej dziury w kadrach. Nawet z tak ogromnym napływem ludzi, wciąż przedsiębiorcy borykają się ze znalezieniem pracowników. Jest to przy okazji dobry moment, by wspomnieć, że imigracja pracowników ze Wschodu nie przyczynia się do zwiększenia bezrobocia w Polsce, a wręcz przeciwnie. Zarówno na poziomie ogólnokrajowej statystyki, jak i lokalnych porównań, nie zostaje zanotowana taka sytuacja. Biuro pośrednictwa pracy ze Szczecina oferuje usługo w pośrednictwie pracy dla Ukraińców.

Zatem możemy z całą pewnością stwierdzić, że jesteśmy świadkami wyjątkowo pozytywnego zdarzenia. Polska w swojej nowożytnej historii nie była jeszcze tak przyjaznym miejscem dla pracowników ze Wschodu ani jakichkolwiek innych imigrantów. Mamy największy napływ imigrantów do tej pory i czerpiemy z tego niewyobrażalne korzyści, na równo z samymi przyjeżdżającymi. Ostatecznie możemy śmiało powiedzieć, że gramy w grę o sumie niezerowej, gdzie wszystkie strony są w stanie wygrać. Warto o tym pamiętać następnym razem, gdy będziemy obsługiwani przez pracowników ze Wschodu, lub sami będziemy planowali zatrudnienie kogoś, lub dołączenie do zespołu, gdzie takowi imigranci już się znajdują.