Jakie są rodzaje ochrony obwodowej?

Jakie są rodzaje ochrony obwodowej? Obiekty przemysłowe, takie jak rafinerie, kamieniołomy, fabryki i elektrownie słoneczne, charakteryzują się dużymi powierzchniami i wieloma punktami dostępu. Wiele osób może wykonywać te prace, w tym osoby z firmy przyjmującej i podwykonawców. Infrastruktura krytyczna jest ogromna i wymaga odpowiedniej ochrony. Istnieją inne rodzaje obiektów krytycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym, w odniesieniu do których należy podjąć specjalne środki w celu zapobieżenia ewentualnym aktom terroryzmu. Mówimy o drogim sprzęcie i maszynach, które są atrakcyjne dla złodziei. Ale oprócz kradzieży musimy również zapobiegać wejściu osób nieupoważnionych, aby zapobiec wypadkom, kradzieży informacji przemysłowych itp.

Cechy systemu bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa dla takich obiektów są bardziej złożone i wymagają zaawansowanego sprzętu technicznego, który musi być instalowany i konserwowany przez wykwalifikowanych techników z firm ochroniarskich. Każda elektrownia jest inna, a monitoring odległej elektrowni fotowoltaicznej położonej w środku natury będzie wyglądał inaczej niż elektrowni zlokalizowanej na terenie przemysłowym. Czynniki ryzyka są różne dla każdej instalacji i dla każdej instalacji wymagane są indywidualne badania techniczne. W ostatnich latach energiczny rozwój energii słonecznej postawił nowe wymagania dotyczące ochrony parków słonecznych. Ochrona obwodowa to pierwsza linia obrony systemu alarmowego. Jej misją jest monitorowanie granic chronionych obiektów i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, a także zatrzymywanie osób, które nie powinny przebywać na naszych obiektach.

CCTV i system kontroli dostępu

Jakie są rodzaje ochrony obwodowej?
Jakie są rodzaje ochrony obwodowej?

CCTV polega na monitoringu obiektu za pomocą zewnętrznych kamer. Obrazy z kamer poddawane są inteligentnej analizie wideo, a wszystkie obrazy są jednocześnie rejestrowane na wideorejestratorze. Ponadto są widoczne zarówno dla strażników na miejscu, jak i zdalnych, dzięki czemu mogą przewidywać intruzów. Jeśli znajdujemy się w całkowicie zaciemnionym miejscu, możemy za pomocą kamer termowizyjnych tworzyć obrazy z ciepła, a dokładniej z promieniowania cieplnego obiektów, zarówno żywych, jak i bezwładnych. System kontroli dostępu służy do umożliwienia dostępu tylko upoważnionemu personelowi. Systemy identyfikacji wykorzystujące szpilki, odciski palców lub wzory biometryczne służą do umożliwienia dostępu do granic obiektu i powstrzymania intruzów. Służy również do wyznaczania obszarów zakładu, do których pracownicy mogą wchodzić i wychodzić za pomocą kluczy.

Czujniki ruchu i naziemne systemy radarowe

Czujniki ruchu to czujniki zewnętrzne, które wykorzystują promieniowanie podczerwone do wykrywania ruchu. System może być aktywny, emitując źródło energii w celu łatwego wykrycia lub pasywny, ograniczając się do wysyłania alertu w przypadku zmiany temperatury lub ruchu. Naziemne systemy radarowe są bardzo przydatnym systemem ochrony obwodowej. Radary te wykrywają obecność ludzi lub pojazdów na średnich (1500m) i krótkich (700m) odległościach. Nadają się do izolowania instalacji otoczonych polami z otwartymi przejściami, którymi trudno sterować innymi systemami.

Czujniki ogrodzenia pod napięciem i zakłóceń pola elektrostatycznego

Ogrodzenie jest pod napięciem, a jeśli ktoś spróbuje przez nie przejść lub się na nie wspiąć, wyśle ​​serię powiadomień lub uruchomi alarm. System powoduje porażenie prądem intruzów i dlatego nie jest dozwolony we wszystkich krajach, na przykład w Europie jest dozwolony tylko w krytycznych obiektach za specjalnym zezwoleniem. Tworząc pole elektryczne za pomocą przewodnika i uziemienia, można wykryć obecność, gdy to pole elektryczne się zmienia. Czujniki zakłóceń pola elektrostatycznego zaczynają wtedy powiadamiać o potencjalnych zagrożeniach.

Punktowe czujniki drgań i czujniki sejsmiczne oraz światłowodowe systemy detekcji

Punktowe czujniki drgań to skuteczny bezprzewodowy alarm obwodowy. Składa się z czujników umieszczonych na drzwiach, oknach i innych możliwych punktach dostępu. Uaktywnia się, gdy czujniki bezprzewodowe wykryją wibracje w drzwiach i oknach, wywołując alarm. Te czujniki sejsmiczne wykrywają wibracje w ich efektywnym zakresie i wyzwalają alarm. Ich celem nie jest wykrywanie trzęsień ziemi, ale wykrywanie wstrząsów, które mogą mieć wiele przyczyn. Przykładem alarmu może być napad polegający na próbie wejścia do skarbca przez dziurę w ścianie lub użyciu opalarki, która penetruje stal lub beton. Światłowodowe systemy detekcji służą do wykrywania obecności za pośrednictwem kabli światłowodowych. Nadaje się do zabezpieczania ogrodzeń i murów oraz zabezpieczania dużych powierzchni.

Istnieją różne rodzaje ochrony obwodowej, z których każda jest równie skuteczna. Przedsiębiorstwa dobierają systemy ochrony zgodnie ze swoimi potrzebami. Pamiętaj, system bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniom i kradzieży.